Ay Düğümleri Nedir?

“Güneyden Kuzeye bir yolculuktur insanın gerçeği…”

Ay Düğümleri, matematiksel bir noktadır. Dünya’nın Güneş etrafında, Ay’ın Dünya etrafında izlediği yolun kesişme noktası olarak geçer. Yıl içerisinde bu noktalarda Güneş ve Ay kavuşum veya karşıt açı yaptığında tutulmalar meydana gelir.

Ay düğümleri gezegenlerin tersi olarak genelde geri gider. Zodyakta tam döngüsünü 18-19 senede bir tamamlarlar. Birbirlerine 180 derecelik açı ile dururlar.

Ay düğümleri ikiye ayrılır. Ejderha metaforunda ejderhanın başına Kuzey Ay Düğümü (Rahu), ejderhanın kuyruğuna da Güney Ay Düğümü (Ketu) denir. Ay düğümleri ruhun izlediği daha doğrusu bu yaşamda izlenmesi gereken rotayı gösterir.

AY DÜĞÜMLERİNİN ANLAMI

Ay düğümleri ekseni insanın yaşama geliş ve gidiş amaçlarını gösteren bir pusuladır. Geçmiş yaşam inancı taşıyanlar için bir önceki hayatları, inanmayanlar için ise atalarından geçen genetik mirası anlatır. Her iki durumda da ruhun geçmişte deneyimledikleri ve bu yaşamında öğrenmesi gereken kalıpları, gitmesi gereken yönü ifade eder.

GÜNEY AY DÜĞÜMÜ NEDİR?

Güney ay düğümü (GAD) geçmiş yaşamları veya genetik olarak kodlanan yapıları gösterir. GAD’ nün bulunduğu burç ve ev zaten aşina olduğunuz düşünceleri, değerleri, davranışları, gelişmiş yetenekleri, alışkanlıkları, ruhsal kazanımları anlatır.

Bu yetenekler ve kazanımlar ne kadar iyi olursa olsun GAD’de kaldığımız sürece ilk çocukluk döneminde başarılı olsak dahi ileriki yaşlarımızda bize başarı getirmeyecektir. Çünkü bu yaşamdaki amacımız KAD’ne gitmek olmalıdır.

GAD genel anlamda kötücül KAD daha iyicil olarak ifade edilir. Ancak bu eksenler aslında iyi veya kötü’ den daha fazla anlamlar içerir.

KUZEY AY DÜĞÜMÜ NEDİR?

Kuzey ay düğümü (KAD) ise dünyaya geliş amacımızı, henüz sahip olmadığımız ve çeşitli sınavlardan geçerek kazanmamız gereken özellikleri anlatır. İlk çocukluk ve gençlik yıllarında bu alanın gösterdiği özellikleri, yetenekleri çok gösterememiş olsak da ileriki dönemlerde zorla öğrenmek durumunda kaldığımız alan bu alandır. Yani doğuştan getirdiğimiz özellikleri kullanarak bu alana doğru gitmeliyiz.

Ay Düğümleri bir nevi geçmişle gelecek arasındaki köprüdür. İnsana düşen geçmişinin konforundan (GAD) edindikleri ile geleceğine (KAD) doğru yürümeye çalışmaktır.

Kuzey ve Güney Ay Düğümleri aslında ilahi planın bir parçasıdır. Doğum haritasındaki bu noktalar kişinin tekamül rotasının en belirgin göstergesidir. Ruh dünyaya gelmeden önce , kendisindeki eksikleri kazanabilmek için bir nevi sözleşme yapmıştır. Yani yaşamındaki tüm zorluklar, sıkıntılar, çileler, acılar ruhun gelişimi için kendi seçtiği yaşam planının bir parçasıdır. Kişi ancak bu zorluklardan, üzüntülerden, bu acılardan geçerek ruhunu arındırabilir, bu yaşamında kendisine katmak istediği özelikleri katabilir. Bu kolay anlatılan ancak çok da kolay olmayan bir yoldur. Çünkü ruhun tanımadığı, deneyimlemediği oldukça zorlu bir süreçtir.

Ruhun gelişimi, potansiyelini ortaya çıkartabilmesi yani tekamülü için konfor bölgesi olan Güney Ay Düğümünden, kendisine ürkütücü gelen, yeni, yabancı olduğu deneyimler yaşayacağı Kuzey Ay Düğümünün gösterdiği alana gitmek zorundadır. Ancak tekrar belirtmek gerekir ki bu yolculuk bazen zorluklarla dolu olacaktır.

 

Eğer Ay Düğümleri hakkındaki yazım ilginizi çektiyse devamı niteliğindeki Ay Düğümleri Rotasını Değiştiriyor yazısına burayı tıklayıp ulaşabilirsiniz..